GI BORT DAGEN HISTORIER:

Omtanke er lønnsomt

I juni 2018 holdt Stretch Norge sommerlunsj med temaet «omtanke». De ønsket å vise at bedrifter tjener på å ta aktivt samfunnsansvar og vise omtanke for andre.

Kundene våre er opptatt av å bidra ut i samfunnet, sa konsulent Erik Hansen i Stretch Norge da han ønsket velkommen til sommerlunsjen.

– Det er enkel matematikk for oss. Dersom vi skal være relevante for våre kunder og for våre ansatte, så handler det om at omtanke er lønnsomt.

Gi bort dagen har vært rådgivere for Stretch Norge, og vist dem hvordan de integrerer arbeidet med å ta aktivt samfunnsansvar i bedriften. De har også sett hvordan det å ta aktivt samfunnsansvar gjør dem til en attraktiv arbeidsgiver.

(Saken fortsetter etter videoen/Video: Stretch Norge)

Øyeblikk fra årets Stretch sommerlunsj

Se videoen med glimt fra årets sommerlunsj med omtanke som tema og med viktig budskap om aktivt samfunnsansvar og hvordan hver enkelt av oss kan bidra til å gjøre en forskjell ved at andre kan få det litt bedre i et øyeblikk. Vår egen Frederik snakket om hvordan bedrifter kan bedre nå sine mål gjennom å ta endringsledelse på alvor.Tusen takk til alle deltakere, til Patrick Glavin for en veldig hyggelig tilbakemelding på slutten av filmen og ikke minst til Gi Bort Dagen og Stiftelsen Sykehusbarn som var på besøk.

Publisert av Stretch Norge Torsdag 2. august 2018

Glede og entusiasme

Daglig leder i Stretch Norge Kristin Hedqvist-Widén sa også under sommerlunsjen at aktivt samfunnsansvar skaper entusiastiske medarbeidere.

– Vi ser at når vi kommer i gang er det ikke så mye som skal til for å skape en enorm glede, entusiasme og stolthet, men det må settes i et prosjekt med struktur og det må jobbes med.

Kartlegging

Daglig leder i Gi bort dagen Maria Peltokangas forteller at de har laget et årshjul med aktiviteter for Stretch Norge.

Her ser du årshjulet til Stretch Norge, som ble vist under deres sommerlunsj. Foto: Helen Persson/Gi bort dagen.

– Vi har kartlagt hvordan Stretch Norge ønsker å ta aktivt samfunnsansvar ved å finne ut hva de ønsker å gjøre, og hvordan de vil ta del i ulike aktiviteter. Vi har deretter funnet aktiviteter og tilpasset dem etter deres behov. Gjennom denne kartleggingen har vi utarbeidet et årshjul for samfunnsansvar.

De ansatte i Stretch Norge har allerede vært ute og arbeidet i ulike organisasjoner, som planlagt gjennom årshjulet.

– De har blant annet vært med og pakket premier og gaver for organisasjonen Sykehusbarn, og de har arrangert tur for Barnas Stasjon til Eventyrfabrikken.

Peltokangas forteller også at de ansatte i Stretch Norge utover høsten skal gjøre flere aktiviteter.

Den ideelle organisasjonen Sykehusbarn og daglig leder Siri Fuskeland Hafsteen forteller om samarbeidet med Gi bort dagen og Stretch Norge. Foto: Helen Persson/Gi bort dagen

Sykehusbarn

Daglig leder i organisasjonen Sykehusbarn Siri Fuskeland Hafsteen var også tilstede under Sommerlunsjen for å fortelle om organisasjonen og deres samarbeid med Gi bort dagen.

– Vi ble startet av to fedre med døtre med alvorlig kreftdiagnose. I dag jobber vi med å skape trivselstiltak for barn ved norske sykehus uavhengig av diagnose.

Inspirasjon

Daglig leder Maria Peltokangas og faglig leder Linda Ødegaard la vekt på hvordan bedrifter kan sette i gang arbeidet med å ta samfunnsansvar.

– Vi ønsker å inspirere dere til å ta samfunnsansvar og vise dere hvordan dere kan gjøre det, sa Ødegaard under inspirasjonsforedraget.