GI BORT DAGEN HISTORIER:

KIWI sprer grønn giverglede

KIWI Nardobakken i Trondheim ble kontaktet av en av våre prosjektledere og spurt om de ønsket å spre litt grønn giverglede før jul. Kiwi er opptatt av å gjøre frukt og grønt lett tilgjengelig for folk flest, og jobber for å gjøre Norge sunnere. Så dette ble en full match og de svarte ja på strak arm og ga bort to fruktkurver.

Nå var det opp til Gi bort dagen å finne passende mottakere. Vi har en ganske omfattende liste over mottakere i Trondheim, men vi ville benytte denne anledningen til å finne nye mottaker og gjenoppta kontakten med noen vi tidligere har samarbeidet med. De to organisasjonene som fikk motta grønn giverglede denne julen var Mangfoldhuset Trondheim og SMISO Senter mot incest og seksuelle overgrepp i Sør-Trønderlag.

Mangfoldhuset Trondheim

Mangfoldhuset Trondheim er en frivillig organisasjon som blant annet driver gratisbutikken Te & Tøy på Ila, Café Ravnkloa og Ravnkloa Åpen Barnehage. Deres formål er å fremme sosial utjevning. Mangfoldhusets visjon er å styrke enkeltmenneskers medansvar og samfunnsengasjement rundt sosiale utfordringer.

Mangfoldhuset Trondheim er åpen organisasjon for alle som ønsker å være med. Formålet er å legge til rette for praktisert inkludering og integrering, dialog og fellesskap på tvers av hudfarge, etnisitet, legning, tro, politisk og ideologisk ståsted.

SMISO senter mot incest og seksuelle overgrepp

Senter mot incest og seksuelle overgrep Sør-Trøndelag (SMISO) tilbyr hjelp til selvhjelp for å bearbeide traumer, og til å finne veien videre. Senteret er et lavterskeltilbud, og du trenger ingen henvisning for å benytte våre tilbud. Du kan være anonym ved kontakt med senteret. Våre tilbud er gratis og de ansatte og andre brukerne her har taushetsplikt.

SMISO har også som oppgave å spre informasjon og kunnskap om seksuelle overgrep, og å sette fokus på samfunnsforhold som kan bidra til å legitimere seksuelle overgrep.

Bli med du også

Gavene fra Kiwi Nardobakken er et godt eksempel på at alle monner drar. Både giver og mottaker får en positiv erfaring og kjenner givergleden på kroppen. Bruk givergleden din du også, meld deg på ved å sende e-post til Gi bort dagen. Det er mulig å bidra med alt som faller deg inn, stort og smått – på forhånd takk!

Her kan du lese mer om KIWI, Mangfoldhuset Trondheim og SMISO