GI BORT DAGEN HISTORIER:

Hjelp til mer inkludering

Coach Sissel Stoltenberg har vært som en «storesøster» for Ung Inkludering, forteller lektor ved Østerås skole og daglig leder i Ung Inkludering Merete Lien Utaker.

Ideen til Ung Inkludering har vokst frem de siste årene etter at Østerås skole startet med valgfaget Innsats for andre (IFA) i 2015. Formelt ble organisasjonen stiftet i desember 2017. Målet med valgfaget er å inkludere flyktninger i skolen og skape en ny arena for læring av norsk språk og kultur. Erfaringen til Østerås skole og Utaker er at nyankomne har vanskelig for å bli kjent med norske elever i dagens skolesystem, fordi de blir plassert i egne mottaksklasser hvor de skal lære norsk.

Ung Inkludering ønsker å spre ideen om et inkluderingsvalgfag til flere skoler. Derfor kurser, motiverer og dyktiggjør de lærere og elever som i eller etter skoletid vil gjøre aktiviteter med ungdom fra mange ulike land i regi av valgfaget «Innsats for andre».

Utvikle organisasjonen

Daglig leder Merete Lien Utaker og faglig rådgiver Abdulqader Karimi i organisasjonen Ung Inkludering. Coach Sissel Stoltenberg bistod i hans ansettelse. Foto: Gi bort dagen.

Ung Inkludering er støttet av Kavlifondet og Sparebankstiftelsen og har siden oppstarten i fjor arbeidet med å profesjonalisere organisasjonen. I fjor ble derfor daglig leder Merete Lien Utaker satt  kontakt med  coach Sissel Stoltenberg gjennom Gi bort dagen. Stoltenberg arbeider med leder-og organisasjonsutvikling, og hun ser på seg selv som en veileder. I tillegg er Sissel Stoltenberg kunstner og bruker kunst aktivt i sitt abeidesom coach.

– De trengte en sparringspartner på profesjonalisering og en veileder i en krevende fase av organisasjonsutviklingen.  Jeg bistod blant annet i en ansettelsesprosess, sier Stoltenberg.

Her ser du et av resultatene fra workshopen med lærerne ved Østerås skole. Dette er visjonen en av lærerne har for valgfaget «Innsats for andre». Foto: Ung Inkludering.

Hun forteller også at hun holdt en workshop for lærerne i valgfaget ved Østerås skole i sommer.

– Her satte lærerne ord på sin visjon for faget gjennom kunst.

 

 

Bli kjent

Daglig leder Merete Lien Utaker forteller at lærere for norske og nyankomne elever ble bedre kjent gjennom en dags lærerworkshop på Østerås skole.

– På slutten av dagen malte alle  visjonen for valgfaget ved  egen skole og ble dermed bedre kjent.

Hun er veldig fornøyd med hjelpen de har fått fra coach Sissel Stoltenberg.

– Hun har vært som en «storesøster»- en stabil støttespiller gjennom prosessen vi har vært igjennom.  Vi fikk hjelp til å kvalitetssikre alt som skjedde, og det var godt å ha med henne som har så mye erfaring.

Hun forteller også at de satte veldig pris på maleworkshopen hun med kyndig hånd ledet dem gjennom ved Østerås skole.

– Sissel Stoltenberg ga mye farge til workshopen og hjalp lærerne til å fordype sine samarbeid og det satte vi pris på.

 

Gi bort dagen

Coach Sissel Stoltenberg holder kurs ved Østerås skole. Foto: Ung Inkludering.

Coach Sissel Stoltenberg har gitt bort dagen i flere år og synes det gir mening å dele av tid og kompetanse.

– Det gir en god følelse å hjelpe folk. Jeg har tidligere gitt bort dagen blant annet til Røde Kors og =Oslo.

Daglig leder i Ung Inkludering Merete Lien Utaker mener Gi bort dagen er et fantastisk konsept.

– Jeg heier på Gi bort dagen!