Gi bort-seminar: Strategisk innkjøp

20. oktober 2019

Gi bort dagen inviterer til Gi bort-seminar om strategisk innkjøp sammen med Stretch Norge. Seminaret er åpent og gratis for frivillige organisasjoner, sosiale entreprenører og andre som viser omsorg.

Det kan ligge store besparelser i målrettet innkjøpsarbeid, og dette er et fagområde Stretch har mye kunnskap om. På dette seminaret vil vi ta for oss fokusområder og trender innenfor innkjøp, bærekraft i innkjøp og effektive verktøy og virkemidler for å løfte innkjøp til et strategisk nivå der man kan realisere potensielle besparelser og gevinster. Velkommen til en inspirerende morgen!

Tidspunkt: Torsdag 7. november, kl. 9.00-11.00. Dørene åpner kl. 08.30 for registrering, mingling og lett bevertning.

Innhold i seminaret

  • Fokusområder og trender innenfor innkjøp v/Stretch
  • Hvem kjøper du fra, hva kjøper du og hvorfor? v/Stretch
  • Innkjøpsstrategi og virkemidler v/Stretch
  • Strategisk innkjøpsarbeid i praksis v/Knif Innkjøp
  • Innkjøp og bærekraft: Fra ord til handling – prinsipper ved en bærekraftig innkjøpspolicy v/Knif Innkjøp

Klikk her for å kostnadsfritt delta på Gi bort-seminaret.

Seminaret finner sted på torsdag 7. november kl. 9.00-11.00 hos Stretch Norge, Torggata 5, Oslo. Inngang B, 4. etg.

Om Stretch Norge

Stretch er Skandinavias raskeste konsulentselskap! I dag utgjør vi en forskjell for kundene ved alltid å ha fokus på forretningsverdi og med sikker leveringsevne og entreprenørskap. Vi utvikler oss hele tiden, både som selskap og som enkeltpersoner. Vi er nysgjerrige, og vi streber etter resultater i våre og kundenes virksomheter, men aldri i en slik grad at vi tilsidesetter omtanken for mennesker.

Fra Stretch vil Morten Tonning og Ina Elisabeth Holdø være bidragsytere. Morten leder Stretchs avdeling for Innkjøpstransformasjon og har mange års erfaring med strategisk innkjøp og digitale innkjøpssystemer. Ina har gjennom flere år opparbeidet seg bred og variert erfaring i strategiske og operative roller innenfor innkjøp og anskaffelsesprosesser fra ulike arbeidsgivere i byggsektoren før hun startet i Stretch høsten 2019.

Om KNIF

Alle frivillige og ideelle organisasjoner kan bli medlem i Knif Innkjøp. Knif Innkjøp fremforhandler avtaler på en rekke varer og tjenester som medlemmene kan dra nytte av. Ved å benytte seg av avtalene vil besparelsene kunne bli betydelige! Knif Innkjøp er en del av KNIF som også tilbyr regnskapstjenester, forsikring, kurs etc. Fra KNIF kommer Karl Gunnar Opdal, leder av Knif Innkjøp, og Kåre Rønningen, bærekraftsansvarlig i KNIF

Om Gi bort dagen

Gi bort dagen er en profesjonell rådgiver som hjelper bedrifter med å ta aktivt samfunnsansvar og implementere bærekraft. Vi har siden 2012 opparbeidet oss unik kompetanse på hvordan bedrifter kan få større effekt av sitt samfunnsansvar. Vår erfaring er at nøkkelen er å engasjere de ansatte i handling. Vi har et unikt samarbeid med frivillige organisasjoner, sosiale entreprenører og andre aktører som viser omsorg over hele landet.

Klikk her for å kostnadsfritt delta på Gi bort-seminaret.