Gi bort-seminar; GDPR for markedsførere

Nyhet 20. desember 2017

Den nye personvernlovgivningen (General Data Protection Regulation, GDPR) som trer i kraft 25. mai 2018 kommer til å påvirke oss som driver med markedsføring ganske dramatisk. Nå har du mulighet for å bli med på et halvdagskurs torsdag 18. januar 2018 mellom kl. 09-12 i regi av Gi bort dagen og Webgruppen for å lære deg mer om hva dette betyr for din organisasjon.

Kurset er åpent og gratis for frivillige organisasjoner og sosiale entreprenører, og fokuserer på de aspektene av GDPR som vedrører markedsførere. Både epostmarkedsføring, SMS-markedsføring, CRM, remarketing/retargeting, programmatisk annonsering og mer blir påvirket av de nye lovendringene.

På kurset vil vi blant annet gjennomgå følgende temaer:

Hva dekker den nye loven?

  • Hvem er pålagt å følge den nye loven?
  • Databehandleravtaler og partnere du trenger slike avtaler med
  • Hvilke markedsføringsverktøy blir påvirket?

Epost- og SMS-markedsføring etter GDPR

  • Hva kreves av våre epost- og SMS-verktøy?
  • Hvor og hvordan kan du lagre data?
  • Hvordan kan vi få til å beholde eksisterende epost- og SMS-lister?

Personvern og sosiale medier

  • Rammer for remarketing til og fra Facebook
  • Hvordan påvirker GDPR vår bruk av andre sosiale medier?
  • Hva kan vi lovlig spore og kartlegge?

Du kan også lese de offisielle tekstene om den nye loven her.

Klikk her for å delta på Gi bort-seminaret: GDPR for markedsførere

Kurset holdes 18. januar 2018 kl 09.00 – 12.00 hos Webgruppen i Strandgaten 19, rett ved Oslo Sentralstasjon. Kurset er gratis for Gi bort dagens mottagerorganisasjoner.

NB! Vi har begrenset antall plasser og det er derfor ikke anledning til å melde på mer enn 2 deltagere per firma/organisasjon.


Om Nina Furu

Nina er en veteran innen norsk webkommunikasjon, Hun har vært nettredaktør for en rekke nettmagasiner og portaler, og startet Nettredaktørskolen i 2003. Hun rådgir flere av landets største nettsteder, sitter i forskjellige nasjonale fagfora, og har skrevet flere av de fagbøkene som brukes i utdannelser innen webkommunikasjon og sosiale medier på norske høyskoler. Til daglig er hun partner i Webgruppen og holder kurs og foredrag i inn- og utland.

Om Webgruppen

Webgruppen er en tenketank og en kursarrangør. Vi prøver å høste erfaringer og å tenke smarte tanker omkring web og nettbaserte digitale kanaler, for så å formidle disse tankene gjennom bøker, rapporter, rådgivning, kurs og foredrag.

Om Gi bort dagen

Gi bort dagen er en nasjonal drivkraft for frivillighet og giverglede. Vi gjør det mulig for bedrifter å ta samfunnsansvar ved å sette dette i system. Som bindeledd mellom givere (bedrifter) og mottakere (frivillige organisasjoner og sosiale entreprenører) fasiliterer Gi bort dagen handlingsbasert samfunnsansvar i form av tid, kompetanse eller ting til noen som trenger det. Sammen tar vi ansvar for vårt lokalsamfunn og gjør verden til et bedre sted.