Vi utvider konseptet med Gi bort-seminarer

Nyhet 18. mars 2015

I løpet av de fire årene vi har jobbet med Gi bort dagen har vi notert at mange frivillige organisasjoner ønsker seg påfyll av kompetanse. Vi har gjennom årene fått satt sammen mange gode koblinger mellom bidragsgivere som har delt av sin kompetanse med enkelte frivillige organisasjoner. Nå ønsker vi å gjøre dette større.

Vi ønsker at flere frivillige organisasjoner skal få tilgang til denne kompetansedelingen. Derfor vil vi sammen med utvalgte foredragsholdere tilby gratis seminarer for ansatte innen frivillig og ideell sektor samt sosiale entreprenører. Temaene blir valgt ut basert på ønsker fra organisasjonene.

Det første seminaret vil finne sted i Oslo 14. april på Næringslivets Hus fra kl. 08.30-10.30 i samarbeid med ProduktivNorge og Abelia; Finn teknikker for å øke din egen produktivitet.

Morten P. Røvik fra ProduktivNorge er en erfaren foredragsholder og rådgiver. Han er lidenskaplig opptatt av produktivitet og Getting Things Done® (GTD) og vil dele med seg av sin kompetanse i løpet av seminaret.

Gi bort-seminarene vil bli holdt flere steder i landet gjennom 2015.

Hvis du ønsker mer informasjon om dette seminaret eller andre seminarer, evt ønsker å bidra eller delta, ta kontakt med Maria Peltokangas via e-post maria@gibortdagen.no eller telefon 416 79 222.

Du kan melde deg på her:

https://gibortdagen.hoopla.no/sales/oslogibortseminar/


Om Gi bort dagen:

Gi bort dagen er en nasjonal drivkraft for frivillighet og giverglede. Gi bort dagen startet som en god idé i anledning skuddårsdagen 2012, da Marianne Danielsen, daglig leder i Engasjert Byrå i Trondheim, fant en «ekstra» dag i kalenderen. Marianne og Engasjert Byrå ville gi bort denne «bonusdagen» til Barnas Stasjon, og bidra med kompetansen og tiden til alle ansatte – hele dagen. Vi oppdaget snart at idéen var for god til at vi kunne holde den for oss selv – flere måtte jo få mulighet til å kjenne på den gode følelsen ved å gi. Interessen var formidabel og vi har igjennom de fire årene vi har arrangert Gi bort dagen, lagt til rette for over 600 koblinger mellom givere og mottakere som skaper gode og varige relasjoner. Vi er bindeleddet som fungerer slik at koblingene blir av en slik kvalitet at både giver og mottaker får mest mulig ut av dagen.