Den største gleden du kan ha, er å gjøre andre glad

Gi bort dagen setter frivillighet og giverglede i system over hele landet.

Vi er et bindeledd mellom giver og mottaker og skal gjøre det enkelt å ta et involverende og handlingsbasert samfunnsansvar. Bedrifter kan delta gjennom å gi bidrag i form av å gi tid, en tjeneste eller en oppmuntring til noen som trenger det.

Meld din organisasjons behov til oss for å gi eller å motta - og vi hjelper deg med å finne den riktige matchen. I mange tilfeller har givergleden vært med på å skape gode og varige relasjoner mellom giver og mottaker!

Bli med på Gi bort dagen og spre frivillighet og giverglede!
GBD-hansker2
  • Samarbeidspartnere:
  • GBD samrblogo2014